Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
prof. dr hab. inż Marek Nawalany
Profesor zwyczajny
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222347290
Pokój: 814
Konsultacje: środa 10.00 - 12.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID

Profil scopus
h-index*:2

Stanowisko: prof. zwyczajny Politechniki Warszawskiej. Stopnie i tytuły: mgr inż. (1971) – techniczna fizyka jądrowa (AGH); doktór nauk technicznych (1974) – techniczna fizyka jądrowa (AGH); mgr (1982) – matematyka stosowana (Uniwersytet Warszawski); dr hab. nauk technicznych (1984) – hydrologia i gospodarka wodna (Politechnika Warszawska); profesor (1994) - hydrologia i gospodarka wodna; (postdoc) Diploma in Hydrology and Water Mangement (1980) – Instytut of Hydraulics and Environmental Engineering (Delft). Funkcje akademickie: w latach 1986-1992 wicedyrektor a w latach 1992-2000 Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska PW, 2007-2011 kierownik Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska a od 2011 kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska PW. Obszar badań: hydrologia, gospodarka wodna, hydrogeologia, inżynieria środowiska
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.9 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka : 100.0 %
Uwzględniany przy określaniu liczby 'N'
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.