Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
prof. nzw. dr hab. inż. Jeremi Naumczyk
Profesor nadzwyczajny
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: (22) 234 54 23
Pokój: 407
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID

Profil scopus
h-index*:10

Profesor nzw. PW. Po zdaniu matury w Radzyniu Podlaskim w 1960 r. odbył studia na Wydziale Chemicznym PW, który ukończył w 1966 r. uzyskując dyplom mgra inżyniera chemika, specjalności technologia związków nieorganicznych. Następnie podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Chemii Sanitarnej i Technologii Wody i Ścieków Wydziału ISiW PW, osiągając kolejne tytuły i stopnie naukowe: doktora nauk technicznych (1975), doktora hab. nauk technicznych (2002) i profesora nadzwyczajnego (2006). Prowadzone badania naukowe dotyczą głównie chemii środowiska oraz chemicznych procesów oczyszczania ścieków. W l. 2003-2007 kierował Zakładem Chemii Środowiska WIŚ PW, od 2007 roku pracuje w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska. W latach 1985-86 pracował w stacji uzdatniania wody w Kerbali (Irak), a w latach 1988-89 w oczyszczalni ścieków miejskich w Tripoli (Libia). W latach 1988-1996 współpracował z Wydziałem Chemii, Fizyki i Nauk o Środowisku Uniwersytetu w Wenecji – wspólne publikacje, wygłoszone seminaria i wykłady z Chemii Środowiska. Autor lub współautor ponad 70 publikacji i referatów na wielu konferencjach krajowych i sześciu międzynarodowych. Publikacje naukowe z list JCR mają ponad 370 cytowań. Wypromował 6 doktorów. Jako współpracownik PKN, jest przewodniczącym Komitetu Technicznego nr 122 (badania wody – substancje organiczne) oraz cz. KT nr 119; czł. IWA. Organizuje egzotyczne podróże (zwiedził ponad 70 krajów), pasjonuje się kolekcjonerstwem starych zegarów.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.