Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
Profesor zwyczajny
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222345313
Pokój: 426
Konsultacje: środa 12.15-13.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowah-index*:3

Absolwent studiów na Wydziale ISiW Politechniki Warszawskiej, z dyplomem mgra inż. w specjalności zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków, który uzyskał w 1971 i również w tym roku rozpoczął swoją pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Hydrauliki Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, uzyskując stopnie naukowe w dziedzinie nauk technicznych: doktora (1978), doktora hab. (1994) i tytuł profesora (2001). Jest badaczem mechaniki płynów i hydrauliki oraz ich zastosowania w inżynierii środowiska ze szczególnym uwzględnieniem: hydrauliki przewodów, uderzenia hydraulicznego i kawitacji w przewodach, przepływów ze swobodnym zwierciadłem, badań modelowych instalacji sanitarnych oraz obiektów hydrotechnicznych. Autor ponad stu artykułów i opublikowanych referatów, 3 monografii, podręczników akademickich m.in. Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska (wyd. 1997, 1999, 2001, 2007, 2014), 11 patentów i 2 wzorów użytkowych oraz współautor 4 skryptów. Czł. Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (przewodniczący Sekcji Fizyki Wody KGW PAN), Rady Programowej „Archives of Hydroengineering and Environmental Mechanics”, Rady Naukowej czas. „Nowoczesne gazownictwo”, European Association for the Science of Air Pollution (od 1999) czł.-recenzent US-Poland Technology Transfer Program [TTP] (2004-2012).
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.