Switch on EDIT for your profile
Rafał Michalczyk,
The Institute of Roads and Bridges
Faculty of Civil Engineering
Email:
Room no: 421 WIL PW

Publications

Chapters from monography [5]
Michalczyk Rafał: Wpływ szczepności międzywarstowej na trwałość zmęczeniową nawierzchni podatnych, in: Teoretyczne podstawy budownictwa. Konstrukcje inżynierskie / Jemioło Stanisław, Gajewski Marcin Daniel (eds.), Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej , vol. 3, 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-157-0, pp. 93-102
Oleszek Radosław, Mossakowski Przemysław, Michalczyk Rafał: Analiza modalna mostu kolejowego o konstrukcji zespolowej, in: Teoretyczne podstawy budownictwa. Konstrukcje inżynierskie / Jemioło Stanisław, Gajewski Marcin Daniel (eds.), Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej , vol. 3, 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-157-0, pp. 25-36
Zbiciak Artur, Oleszek Radosław, Michalczyk Rafał: Dynamika ortotropowego mostu kolejowego w świetle normy PN-EN, in: Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego. Wydanie jubileuszowe z okazji 75-lecia Profesora Wacława Szcześniaka / Zbiciak Artur, Ataman Magdalena (eds.), 2015, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-481-6, pp. 235-246
Zbiciak Artur, Michalczyk Rafał: Identyfikacja doświadczalna i implementacja numeryczna modelu reologicznego mieszanki mineralno-asfaltowej, in: Deformacje i wytrzymałość materiałów i elementów konstrukcji / Jemioło Stanisław, Szwed Aleksander (eds.), Monografie Zakładu Wytrzymałości Materiałów Teorii Sprężystości i Plastyczności, vol. 3, 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 970-83-7814-101-3, pp. 41-50
Papers from journals [9]
Conference materials [14]
Gilewski Wojciech Jerzy, Bronikowski Andrzej, Michalczyk Rafał [et al.]: Path testy elementów skończonych belki Timoshenki, in: Theoretical Foundations of Civil Engineering. Polish-Ukrainian-Lithuanian Transactions / Szcześniak Wacław Edward (eds.), vol. 15, 2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7207-683-0, pp. 195-204
Grzesikiewicz Wiesław, Zbiciak Artur, Michalczyk Rafał: Charakterystyka obciążenia nawierzchni drogowej przez poruszający soię pojazd, in: Theoretical Foundations of Civil Engineering. Polish-Ukrainian Transactions / Szcześniak Wacław Edward, Ataman Magdalena (eds.), vol. 23, 2015, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-500-4, pp. 101-108
Maślakowski Maciej, Michalczyk Rafał, Zbiciak Artur: Strength analysis of a certain expressway embankment, in: Theoretical foundations of civil engineering : Polish-Ukraïnian transactions / Szcześniak Wacław Edward, Ataman Magdalena (eds.), vol. 20, 2012, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-034-4, pp. 137-148
Michalczyk Rafał, Oleszek Radosław, Zbiciak Artur: ANALIZA DYNAMICZNA STALOWEGO MOSTU KOLEJOWEGO OBCIĄŻONEGO POCIĄGAMI SZYBKOBIEŻNYMI – WYMAGANIA NORMOWE I SYMULACJE MES , in: Theoretical foundations of civil engineering. Polish-Ukrainian transactions / Szcześniak Wacław Edward, Ataman Magdalena (eds.), vol. 22, 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-343-7, pp. 209-218
Michalczyk Rafał: Analiza numeryczna wpływu zastosowania fibrobetonu na nośność pokryw studni kanalizacji kablowej, in: Theoretical foundations of civil engineering : Polish-Ukraïnian-Lithuanian / Szcześniak Wacław Edward, Zbiciak Artur (eds.), vol. 18, 2010, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7207-894-0, pp. 379-384
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.