Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Piotr Manczarski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 53 05
 • Pokój
  706
 • Konsultacje
  środa 12:00-14:00
 • Języki komunikacji
  angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwent Politechniki Warszawskiej, pracownik naukowy, kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, konsultant; podczas 29 letniej pracy zawodowej wykonał wiele projektów i ekspertyz z zakresu ochrony powierzchni ziemi (w tym gospodarki odpadami, rekultywacji terenów zdegradowanych itp.), uczestniczył jako konsultant w zakresie technologii gospodarki odpadami w opracowywaniu wielu projektów międzynarodowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Prowadzi prace naukowo-badawcze, dydaktyczne i projektowo-konsultingowe w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, badań właściwości technologicznych odpadów, biotechnologii odzysku/unieszkodliwiania odpadów. Jest autorem wielu publikacji w dziedzinie gospodarki odpadami.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-4067-8556https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-4067-8556http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-4067-8556%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-4067-8556

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT56597/
URN
urn:pw-repo:WUT56597

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek