Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Piotr Magierski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 76 68
  • Pokój
    226 GF

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Zainteresowania: Fizyka kwantowych gazów atomowych: fermionowy gaz unitarny, nadciekłość, termodynamika, egzotyczne fazy, kondensacja B-E, dynamika wirów kwantowych, hydrodynamika. Fizyka jąder atomowych: struktura jąder atomowych przy dużych momentach pędu i egzotycznych deformacjach. Dynamika jądrowa: rozszepienie, fuzja, rozszczepienie wymuszone, reakcje jądrowe przy niskich energiach. Fizyka gwiazd neutronowych: struktura, stabilność, nadciekłość,wiry kwantowe. Metody teoretyczne opisu kwantowych układów wielu ciał: - metoda całek po trajektoriach (Path Integral Monte Carlo), - teoria funkcjonału gęstości energii (statyczna i zależna od czasu) - dynamika nieliniowa, metody semiklasyczne, - nierównowagowa mechanika statystyczna (zjawiska transportu). Metody obliczeniowe: symulacje dynamiki układów silnie skorelowanych fermionów (w stanie nadciekłym) na sieci z wykorzystaniem superkomputerów (typu Jaguar XT5 w Oak Ridge National Laboratory), metody opisu statycznych własności układów wielu fermionów metodami: Hybrid Monte Carlo, Determinantal Monte Carlo i Green's Function Monte Carlo, przy użyciu superkomputerów. Wybrane prezentacje Cold and dilute atomic gases. Dynamics of superfluid systems far from equilibrium: vortex formation, interaction and dynamics (movies generated by Jaguar) Casimir effect (fermionic Casimir energy). Neutron star structure. Computational issues: Schroedinger equation on the lattice Time dependent density functional theory for superfluid systems artykuły popularne: A Truly 'Super' Fluid - PhysicsOrg.com 2006 "Nowa zabawka fizyków" - miesięcznik Politechniki Warszawskiej (in Polish) 2010 "Physicists Hit On Mathematical Description of Superfluid Dynamics" - Science Daily, 2011 "Modeling the Bizarre: Quantum Superfluids" - PNNL, US Department of Energy "Naukowy rekord Guinnessa" - miesięcznik Politechniki Warszawskiej (in Polish) 2011 Przedmioty: - Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych (WF) - Fizyka kwantowa (WF) - Mechanika kwantowa (WF) Konwersatoria: - O pewnych własnościach kwantowych gazów atomowych (Konwersatorium poświęcone pamięci Prof. Stefana Ćwioka)

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
fizyka / dziedzina nauk fizycznych / obszar nauk ścisłych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8769-5017https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8769-5017http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8769-5017%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8769-5017

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT56513/
URN
urn:pw-repo:WUT56513

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek