Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Alina Maciejewska

Prof. dr hab. Alina Maciejewska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 55 87
  • Pokój
    332

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł zawodowy magistra chemii uzyskała w 1976 roku, stopień naukowy doktora z zakresu gleboznawstwa w 1985 roku, stopień doktora habilitowanego z zakresu degradacji i rekultywacji gruntów w 1994 roku. Tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała w 2000 r. Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na kadencję 2012-2016 i 2016-2020. Kierownik Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów w latach 2005-2008, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym w latach 2009 – 2012 i 2014 - nadal. Specjalność naukowa: inżynieria środowiska glebowego, gleboznawstwo, rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych, rewitalizacja terenów powojskowych i poprzemysłowych. Autorka lub współautorka ponad 200 prac, 6 monografii, 3 książek oraz 12 opracowań wdrożeniowych. Wypromowała trzech doktorów, wielu inżynierów i magistrów, jest opiekunem naukowym dwóch przewodów doktorskich. Recenzent wielu prac doktorskich, wniosków na tytuł profesora oraz udział w komisjach do spraw habilitacji. Kierownik lub główny wykonawca wielu projektów badawczych, w tym projektu celowego wdrożonego KWB Konin. Członek wielu organizacji naukowych i zawodowych m.in. Komitetu Geodezji PAN, Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Katastru od 2009; Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego od 1976 roku; Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN, Sekcja Ochrony i Urządzania Przestrzeni Wiejskiej od 1990 roku; Warszawskiego Towarzystwa Naukowego od 2001 roku; Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej od 1996 roku; International Society of Soil Science od 1986 roku; International Humic Substances Society od 1996 roku; European Society for Soil Conservation od 1996 roku; European Association of Environmental and Resorce Economists od 2005 roku. Koordynator wielu prac badawczych dotyczących problematyki degradacji i rekultywacji obszarów pogórniczych, poprzemysłowych oraz położonych w sąsiedztwie tras szybkiego ruchu i autostrad. Przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej ds. kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna od 2005 roku. Przewodnicząca Panelu Ekspertów w Urzędzie Marszałkowskim do oceny projektów w ramach Działania 3.3. tj. "Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe" od 2006 r. Członek Zespołu Sterującego do spraw programu rządowego dla terenów poprzemysłowych, powołana decyzją Ministra Środowiska nr 19 z dnia 30.11.2004. Przewodnicząca Konwentu Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych w kadencji 2012-2016. Członek zespołu zadaniowego ds. kształcenia kadr z zakresu gospodarki przestrzennej przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN na kadencję 2015-2018. Przewodnicząca Rady Klastra GeoPoli od 2014 roku. Redaktor Naczelna czasopisma „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego". Członek Rady Naukowej Czasopisma Acta Scientiarum Polonorum serii Administratio Locorum. W sierpniu 2016 roku, decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego została powołana na członka Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Liczne odznaczenia i nagrody, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Jego Magnificencji Rektora PW, nagrody Jego Magnificencji Rektora SGH.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
ochrona i kształtowanie środowiska / dziedzina nauk rolniczych / obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-0436-9476https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-0436-9476http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-0436-9476%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-0436-9476

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT56481/
URN
urn:pw-repo:WUT56481

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek