Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
.png
dr inż. Beata Leśniak-Plewińska
Adiunkt
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: +48 22234-8664
Pokój: 40

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 5
h-index (Cytowania WoS)*: 4Zainteresowania naukowe: Przetwarzanie sygnałów i obrazów biomedycznych, metody ultradźwiękowe w zastosowaniach medycznych (sonoelastografia, pomiary przepływu krwi). Projekty naukowe: Elastografia ultradźwiękowa w zastosowaniach kardiologicznych (kierownik projektu) STEstand (kierownik projektu) .
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.4 inżynieria biomedyczna : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?