Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Marcin Leonowicz - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 84 50
  • Pokój
    006
  • Konsultacje
    poniedziałki 10:15-12:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

profesor zwyczajny na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych. Specjalista w zakresie materiałów magnetycznych, nanomateriałów i nanotechnologii oraz materiałów inteligentnych, a szczególnie w zakresie stopów wykazujących magnetyczną pamięć kształtu i zjawisko magnetokaloryczne oraz cieczy magnetoreologicznych i koloidalnych. W latach 2000-2004 był koordynatorem projektu zamawianego "Nanomateriały metaliczne, ceramiczne i organiczne", w latach 2005-2008 koordynatorem projektu zamawianego „Materiały inteligentne”, a w latach 2009-2013 projektu „Inteligentne pancerze pasywne, z zastosowaniem cieczy reologicznych”, realizowanego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Łącznie uczestniczył w ponad 30 projektach badawczych. Dorobek publikacyjny obejmuje ponad 220 artykułów w recenzowanych czasopismach i autorstwo lub współautorstwo 4 książek. Działalność organizacyjna obejmuje pełnienie szeregu funkcji w uczelni, m. in. w kadencji 2012-2016: Członka Senatu PW, Senackiej Komisji ds. Kadr, Doradcy Strategicznego Rektora PW, Członka Sekcji Materiałów Polimerowych Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Rady Programowej czasopisma Composites Theory and Practice i członka Grupy Doradczej UE w zakresie programu Horizon 2020.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
inżynieria materiałowa / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-3035-8391https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-3035-8391http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-3035-8391%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-3035-8391

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT56337/
URN
urn:pw-repo:WUT56337

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek