Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Mariola Violeta Książek-Nowak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Pokój
    521

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

BiogramJestem absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Studia ukończyłam w 2001 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego, specjalność technologia i organizacja budowy. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo uzyskałem w Politechnice Warszawskiej w 2010 r. za pracę pt. " Wielokryterialna ocena rozwiązań projektowych budynków ". Od 2003 r. pracuję w Politechnice Warszawskiej aktualnie na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Budowlanej. Od 2014 roku pełnię funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma Archives of Civil Engineering. Jestem autorem i współautorem ponad 130 publikacji w branżowych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz krajowych i międzynarodowych materiałach konferencyjnych. Pełnię funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych „Psychologia zarządzania projektami w budownictwie” (których I edycja jest planowana w 2016 roku na Politechnice Warszawskiej). Jestem członkiem PSMB (Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budowlanych, od 2014 roku) oraz Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych od 2012 roku. Moje zainteresowania badawcze dotyczą: technologii i organizacji budownictwa oraz psychologii społecznej i kształtowały się w tym kierunku już od samego początku mojej drogi naukowej. Od początku 2003r. XX wieku brałem udział w licznych projektach europejskich, związanych z rozpoznawaniem kwalifikacji menedżerskich w budownictwie, opracowywaniu programów studiów dla zarządzających w budownictwie. Byłam członkiem zespołów badawczych a od 2013 roku - kierownikiem zespołów badawczych projektów europejskich. które to projekty pozwoliły mi na rozpoznanie europejskich i światowych trendów w dziedzinie zarządzania w budownictwie, zarówno od strony praktycznej, jak i naukowej. W 2015 roku jestem współorganizatorem Konferencji Naukowo-Technicznej "IPB", której głównym patronem jest Sekcja IPB Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budowlanych. Wyniki mojej pracy badawczej wykorzystuję w działalności dydaktycznej, prowadząc wykłady z Metodyki podejmowania decyzji w budownictwie, Sterowania przebiegiem budowy, technologii robót budowlanych (zarówno w języku polskim jak i w angielskim) oraz prowadząc prace dyplomowe (łącznie wypromowałam około 39 dyplomantów).

Obszary badawcze

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-0958-0008https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-0958-0008http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-0958-0008%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-0958-0008

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT56029/
URN
urn:pw-repo:WUT56029

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek