Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Jan Król

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Bibliometria*

Biogram

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (2002). Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2008 roku broniąc rozprawę doktorską na Politechnice Warszawskiej, a następnie w 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Na Politechnice Warszawskiej pracuje od 2003 roku, od 2019 roku jest profesorem Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Technologii Budowy Dróg, Instytutu Dróg i Mostów.

Redaktor naczelny miesięcznika "Drogownictwo".


W pracy naukowo-badawczej zajmuje się problematyką reologii asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz budową wewnętrzną materiałów i kompozytów asfaltowych na poziomie mikro- i makro- struktury. Zajmuje się również zastosowaniem metod komputerowej analizy obrazu (Computer Image Analysis) w inżynierii materiałów drogowych. Ostatnie zainteresowania naukowe związane są z technologią recyklingu nawierzchni asfaltowych.


Na Politechnice Warszawskiej realizuje prace badawcze z zakresu nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych i recyklingu stosowanych w budowie nawierzchni drogowych. Wsparcie finansowe projektów badawczych pochodzi ze środków krajowych (NCBiR, PARP, GDDKiA, Lotos, Orlen, Budimex, Eurovia i in.) oraz europejskich (7 PR UE)


W latach 2009-2010 pełnił funkcję specjalisty ds. badań i rozwoju w firmie TPA Instytut Badań Technicznych sp. z o.o. W 2010 roku odbył trzy miesięczny staż w The University of Nottingham (UK) w Nottingham Transportation Engineering Center (NTEC), w 2019 roku pracował jako profesor wizytujący na University of Parma we Włoszech. W 2010 roku oraz latach 2011-2012 był stypendystą Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ) Politechniki Warszawskiej oraz w 2019 roku stypendystą programu im. Bekkera ufundowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W 2004 roku uzyskał wyróżnienie Ministra Infrastruktury, w 2011, 2016, 2018 i 2020 roku otrzymał 7 nagród Rektora Politechniki Warszawskiej oraz w 2014 roku prestiżową nagrodę Naukową Politechniki Warszawskiej za transfer wiedzy do gospodarki. Jest członkiem podkomitetu technicznego ds. asfaltów PKN (KT-222) oraz organizacji RILEM komitetu technicznego TC 264-RAP: Asphalt Pavement Recycling oraz FBB : Fingerprinting bituminous binders using physico-chemical analysis.


Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu technologii materiałów i nawierzchni drogowych na kierunku Budownictwo oraz jest wykładowcą studiów podyplomowych Technologia Budowy Dróg oraz Utrzymanie i Eksploatacja Dróg.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budownictwo / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8728-3530https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8728-3530http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8728-3530%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8728-3530

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT55929/
URN
urn:pw-repo:WUT55929

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek