Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Tomasz Kozacki

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 85 18
  • Pokój
    513a

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tomasz Kozacki obronił pracę doktorską w dziedzinie optyki i fotoniki na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechatroniki w 2005 roku i habilitację w 2013 roku, gdzie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. Jego zainteresowania naukowe związane są z holografią cyfrową, wyświetlaczami holograficznymi, mikroskopią holograficzną, zagadnieniami numerycznymi dyfrakcji czy też optyczną tomografią dyfrakcyjną. Jest autorem i współautorem ponad trzydziestu publikacji w czasopismach recenzowanych i ponad pięćdziesięciu artykułów i wystąpień konferencyjnych.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-0804-2857https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-0804-2857http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-0804-2857%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-0804-2857

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT55793/
URN
urn:pw-repo:WUT55793

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek