Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 51 07
 • Pokój
  228A Gmach Główny Plac Politechniki 1
 • Języki komunikacji
  polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

 • Sumaryczny IF
 • Sumaryczny SNIP
 • Sumaryczny CiteScore
 • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Socjolog, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja socjologia kultury i antropologia kulturowa. W 1994 roku obroniła na tym wydziale rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Ewy Nowickiej zatytułowaną "Po drugiej stronie Olzy. Przemiany zasad samookreślenia polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego".

Adiunkt w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki, kierownik Zespołu Socjologii w tym Zakładzie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z podstaw socjologii, socjologii organizacji oraz wybranych zagadnień socjologii kultury. W latach 1992-2007 współorganizatorka studenckich seminariów polsko-niemieckich we współpracy z Technische Universität Darmstadt. Promotor ponad 90 prac licencjackich.

Nagrody:

1992 - Wyróżnienie dyrektora Ośrodka Nauk Społecznych PW za książkę "Po drugiej stronie Olzy. Przemiany zasad samookreślenia ludności polskiej Śląska Cieszyńskiego w światle prasy" oraz za bardzo dobry poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych.
1993 - Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe.
2007 - Nagroda Prorektora ds. Ogólnych PW za wyróżniającą postawę w pracy oraz osiągnięcia w działalności na rzecz Uczelni.
2008 - Nagroda zespołowa stopnia III za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2006-2007.
2008 - Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Granty:
2002 - 2004 kierownik i wykonawca grantu dziekańskiego "Polskie regiony we współpracy transgranicznej".

Publikacje:
Jolanta Kowalczyk: Po drugiej stronie Olzy. Przemiany zasad samookreślenia polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego w świetle prasy, Warszawa 1992.
J. Kowalczyk-Grzenkowicz, J. Arcimowicz, P. Jermakowicz: Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji, Warszawa 2003.
Energie - einökonomisches, politischesundgesellschaftliches Problem in den EU-Ländern (Energia - problem ekonomiczny, polityczny i społeczny w krajach Unii Europejskiej) , pod red. K. Górniak, J. Kowalczyk-Grzenkowicz, Sz. Drabczyka i A. Tomczak.
J. Kowalczyk: Prasa polonijna na Zaolziu wobec problemów narodowościowych, [w:] Zderzenia i przenikanie kultur na pograniczach, Opole 1988.
J. Kowalczyk-Grzenkowicz: Przeciwdziałanie bezrobociu; administracja samorządowa, programy unijne, organizacje pozarządowe, [w:] Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, praca zbiorowa pod red. H. Kisilowskiej i E. Malaka, Warszawa 2010.
J. Kowalczyk-Grzenkowicz, Nikodem Grzenkowicz: Bezrobocie wśród niepełnosprawnych: zakres, ograniczenia i instrumenty aktywizacji. Analiza empiryczna, [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionu płockiego, red. nauk. A. Z. Nowak, M. Szałański, Warszawa 2010.
J. Kowalczyk-Grzenkowicz, N. Grzenkowicz: Ekonomiczno-socjologiczne aspekty wykorzystania kapitału ludzkiego [w:] Kapitał w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Stypendia i konferencje:
Christentum und Politik. Zur Rolle Christlichen Werte und der Kirchen in der polnischen und deutschen Politik. Seminarium polsko-niemieckie, Gustav-Stresemann Institut, Bonn 24.02-03.03.1991.
The Future is Europe - Europe on the Move. All-European Conference of the Junge ÖVP, Wiedeń 11-16.06.1991.
Wirtschaftsseminar mit Computerunterstütztem Volkswirtschaftsplanspiel "Ökonomie", Volkswirtschaftliche Gesellschaft Österreich, Wiedeń 21-26.10.1991.
Jugend an der Ostsee. Ostsee Jugendkonferenz über Kultur, Sport und Freizeit in OstseeLänder, Damp/Schleswig-Holstein 19-26.09.1993.
Islamische Nachbarschaften, Szkoła letnia w Oerlinghausen organizowana przez Wydział Socjologii Uniwersytetu w Bielefeld w dniach 11-18.07.1994r.
Światowy Kongres Socjologiczny 19-25.-7.1994.


Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
socjologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-3127-5720https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-3127-5720http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-3127-5720%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-3127-5720

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT55745/
URN
urn:pw-repo:WUT55745

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek