Włącz edycję swojego profilu
prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny
Profesor zwyczajny
Instytut Automatyki i Robotyki
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: +48 22849-8555; kom. 601 810 419
Pokój: 305
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil ORCID


h-index*:9

Jan Maciej Kościelny, prof. dr hab. inż. Studia (1973) i doktorat (1980) na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora habilitowanego (1991) na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, tytuł profesora (2003). Dyrektor Instytutu Automatyki i Robotyki od 2012 roku, wcześniej wieloletni zastępca dyrektora Instytutu Automatyki i Robotyki ds. naukowych, członek Senatu PW w latach 2002-2005. Prowadzi badania w zakresie diagnostyki procesów przemysłowych i systemów mechatronicznych, układów regulacji tolerujących uszkodzenia oraz zastosowania metod sztucznej inteligencji w automatyce i diagnostyce. Rezultatem praktycznym badań były m. in.: systemy monitorowania procesów przemysłowych OSA i OSA2, zastosowane w ponad 20 zakładach przemysłowych oraz systemy diagnostyczne dla procesów przemysłowych DIAG, AMandD oraz DiaSter wdrożone w kilku przedsiębiorstwach, m. in. w PKN ORLEN. Jest członkiem m. in.: Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Technical Committees TC 6.4. Fault Detection, Supervision&Safety of Techn. Processes-SAFEPROCESS of International Federation of Automatic Control, International Editorial Board kwartalnika International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, i redaktorem czasopisma Pomiary-Automatyka-Kontrola. Był członkiem 87 Komitetów Naukowych Konferencji krajowych i międzynarodowych, w tym w 11 pełnił funkcje przewodniczącego lub vice-przewodniczącego. Kierował zespołem PW w 3 grantach Unii Europejskiej oraz prowadził ponad 70 innych projektów badawczych, w tym: granty KBN, MNiSZW oraz wiele prac dla przemysłu. Jest autorem lub współautorem ponad 270 prac naukowych, w tym 6 monografii książkowych, 36 rozdziałów w książkach, 78 artykułów, 153 referatów, a także 3 patentów. Uzyskał 5 nagród Ministra i 8 Rektora PW za działalność naukową i dydaktyczną. Wypromował 6 doktorów, prowadzi 5 kolejnych prac doktorskich. Recenzował publikacje do wielu renomowanych czasopism naukowych, m.in.: Automatica, IEEE Transactions on Automatic Control, IEEE on System Man and Cybernetics, European Journal of Control, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Neurocomputing, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on Control Systems Technology, Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Control and Cybernetics, Metrology and Measurement Systems.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): automatyka i robotyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.2 automatyka, elektronika i elektrotechnika : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.