Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Piotr Knyziak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 65 87
  • Pokój
    350

Bibliometria*

Biogram

Pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Lądowej PW od 2000 roku.
Członek Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa od 23 marca 2017 roku.


Najszersza lista publikacji i cytowań znajduje się na portalu Google Scholar.
https://scholar.google.com/citations?user=xfrGjvMAAAAJ&hl=pl

Lista publikacji wraz z bibliografiami z publikacji znajduje się na portalu INFONA
https://www.infona.pl/userprofile/83c403b8-c7c1-4036-a91a-3e937009530b

Lista publikacji wraz z udostępnionymi artykułami lub ich kopiami autorskimi udostępnianymi indywidualnie znajduje się na portalu ResearchGate
https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Knyziak

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budownictwo / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-1037-8659https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-1037-8659http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-1037-8659%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-1037-8659

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT55561/
URN
urn:pw-repo:WUT55561

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek