Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Krzysztof Kałużyński

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 85 38
  • Pokój
    139

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Pracuje na Wydziale Mechatroniki (poprzednio Mechaniki Precyzyjnej) od 1977 roku. Specjalność: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Główny obszar zainteresowań to zastosowania techniki ultradźwiękowej w diagnostyce medycznej, przetwarzanie sygnałów i obrazów biomedycznych, w szczególności elastografia i obrazowanie odkształceń w modelach komór serca, przetwarzanie i analiza sygnałów dopplerowskich w nadzorze stanu płodu, zastosowaniach naczyniowych i neurologicznych. Pracował jako „visiting researcher” w laboratoriach INSERM U316 (postdoc), Tours, FHM Monachium (stypendysta Komisji EU oraz DAAD) , Biomedical Ultrasound Laboratory, University of Michigan, Ann Arbor, prowadził/prowadzi współpracę naukową z University of Florence, University of Bologna, University of Leuven. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki PW. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej w Politechnice Warszawskiej w 1988, tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza widmowa sygnałów dopplerowskich prędkości przepływu krwi w tętnicach centralnych. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej uzyskał w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, 1999, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Analysis and Modelling of Ultrasonic Doppler Signals in Medical Applications. Tytuł profesora w obszarze nauk technicznych otrzymał 19.02.2014. Prowadzi zajęcia nt. przetwarzania sygnałów biomedycznych, przetwarzania obrazowych danych medycznych, techniki ultradźwiękowej w zastosowaniach medycznych, elektronicznej aparatury medycznej oraz seminaria dyplomowe.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-5640-9786https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5640-9786http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5640-9786%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5640-9786

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT55457/
URN
urn:pw-repo:WUT55457

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek