Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński
Profesor
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: +48 22234-8538
Pokój: 139

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 9
h-index (Cytowania WoS)*: 8Pracuje na Wydziale Mechatroniki (poprzednio Mechaniki Precyzyjnej) od 1977 roku. Specjalność: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Główny obszar zainteresowań to zastosowania techniki ultradźwiękowej w diagnostyce medycznej, przetwarzanie sygnałów i obrazów biomedycznych, w szczególności elastografia i obrazowanie odkształceń w modelach komór serca, przetwarzanie i analiza sygnałów dopplerowskich w nadzorze stanu płodu, zastosowaniach naczyniowych i neurologicznych. Pracował jako „visiting researcher” w laboratoriach INSERM U316 (postdoc), Tours, FHM Monachium (stypendysta Komisji EU oraz DAAD) , Biomedical Ultrasound Laboratory, University of Michigan, Ann Arbor, prowadził/prowadzi współpracę naukową z University of Florence, University of Bologna, University of Leuven. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki PW. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej w Politechnice Warszawskiej w 1988, tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza widmowa sygnałów dopplerowskich prędkości przepływu krwi w tętnicach centralnych. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej uzyskał w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, 1999, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Analysis and Modelling of Ultrasonic Doppler Signals in Medical Applications. Tytuł profesora w obszarze nauk technicznych otrzymał 19.02.2014. Prowadzi zajęcia nt. przetwarzania sygnałów biomedycznych, przetwarzania obrazowych danych medycznych, techniki ultradźwiękowej w zastosowaniach medycznych, elektronicznej aparatury medycznej oraz seminaria dyplomowe.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.4 inżynieria biomedyczna : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?