Włącz edycję swojego profilu
prof. dr hab. Ewa Karwowska
Profesor
Zakład Biologii
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222345944
Pokój: 801
Konsultacje: poniedziałek 15.00-16.00 ; piątek zjazdowy 15.00-16.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID
Profil google scholar
Profil scopus
h-index*:13

Mikrobiolog w Zakładzie Biologii Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Prowadzi prace z zakresu biotechnologii w inżynierii środowiska, mikrobiologii, oraz monitorowania jakości środowiska W obszarze jej zainteresowań znajdują się takie zagadnienia jak bioremediacja gruntów z produktów ropopochodnych, zastosowanie procesów biotechnologicznych do usuwania i odzyskiwania metali ze ścieków i odpadów przemysłowych jak również zjawiska związane z rozwojem drobnoustrojów w paliwach, mikrobiologicznym zanieczyszczeniem powietrza oraz wpływem nanocząstek na mikroorganizmy.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.9 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka : 100.0 %
Uwzględniany przy określaniu liczby 'N'
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.