Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Michał Józwik

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 85 18
  • Pokój
    513a

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Studia magisterskie ukończył w 1999 roku na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej na specjalizacji Budowa Przyrządów Optycznych. Następnie rozpoczął dzienne studia doktoranckie realizowane w ramach umowy „co-tutelle” zawartej pomiędzy Politechniką Warszawską i Université de Franche-Comté (Besancon, Francja). Studia te ukończył w 2004 r. rozprawą na temat opto-numerycznych metod charakteryzacji mikrosystemów, a będąc laureatem stypendium UE Marie Curie Intra-European Fellowship spędził kolejne 2 lata we Francji pracując nad połączeniem technologii M(O)EMS i optycznych metod badań. W roku 2006 rozpoczął pracę w Zakładzie Techniki Optycznej (Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska) na stanowisku samodzielnego konstruktora d.s. optyki. Od roku 2007 pracuje na stanowisku adiunkta. Główny obszar zainteresowań naukowych stanowią optyczne metody i systemy pomiarowe oparte na zjawisku interferencji - zwłaszcza do badań mikrosystemów i komponentów mikrooptycznych, ale także holografia cyfrowa i wyświetlacze holograficzne oraz optyczne systemy pomiarowe do zastosowań biologicznych. Jest autorem oraz współautorem dwóch rozdziałów w angielskojęzycznych wydawnictwach książkowych oraz 52 prac naukowych, z czego 16 opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych oraz 36 komunikatów naukowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-1331-6007https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-1331-6007http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-1331-6007%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-1331-6007

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT55285/
URN
urn:pw-repo:WUT55285

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek