Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło
Profesor
Instytut Inżynierii Budowlanej
Wydział Inżynierii Lądowej
email:
Języki komunikacji: polski, angielski

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 3
h-index (Cytowania WoS)*: 2

Autor i współautor prac w następujących dziedzinach:

                                teoria reprezentacji funkcji tensorowych,

                                teoria anizotropowych relacji konstytutywnych,

                                teoria sprężystości,

                                teoria hipersprężystości (guma, miękkie tkanki),

teoria hipersprężystoplastyczności

                                teoria plastyczności i reologia metali,

                                mechanika betonu,

                                termodynamika, modelowanie procesu spawania stali,

                                mechanika kompozytów,

                                mechanika kości i biomechanika,

                                metody numeryczne (MES, MEB) w mechanice konstrukcji inżynierskich.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): budownictwo / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.6 inżynieria lądowa i transport : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?