Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Danuta Jasińska-Choromańska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Inne adresy email
  • Telefon
    +48 22 234 86 04
  • Pokój
    608

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki) (1975). Doktorat obroniony w 1983 r., a habilitacja w 2001 r. na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej. Główny obszar zainteresowań to projektowanie urządzeń biomechatronicznych, w tym głównie rehabilitacyjnych w oparciu o modelowanie i symulację komputerową. Specjalność naukowa to: biomechanika i mechatroniczne urządzenia biomedyczne. Dorobek naukowy to: 138 oryginalnych prac twórczych, z czego 54 publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, 22 publikacje w czasopismach indeksowanych, 89 publikowanych referatów wygłoszonych na konferencjach i sympozjach, w tym 42 poza granicami kraju, 56 raportów i sprawozdań z prac naukowo-badawczych wykonanych dla przemysłu i ośrodków badawczych, 3 udzielone patenty, 9 zgłoszeń patentowych. Ostatnie prace naukowo-badawcze nad Systemem Pionizacji i Wspomagania Ruchu osób niepełnosprawnych. 1 obroniona praca doktorska, 5 otwartych przewodów doktorskich. Nagrody za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w tym 1-szego stopnia Prezesa Rady Ministrów – 2002 r., indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – 2002 r. oraz kilkanaście nagród JM Rektora. Działalność dydaktyczna dotyczy wprowadzania nowych i prowadzenia wykładów, projektowania i laboratoriów z zakresu aparatury biomedycznej, współczesnych narzędzi wspomagających projektowanie oraz projektowania urządzeń mechatronicznych w oparciu o modelowanie i symulację komputerową. Opieka Koła Naukowego Aparatury Medycznej – najwyższa nagroda w Międzynarodowym Konkursie dla studentów zorganizowanym przez amerykańską firmę Autodesk w 2007 r. za Projekt Wózka inwalidzkiego XXI wieku. Opieka naukowa nad 3 studentami zagranicznymi oraz polskimi, realizującymi indywidualny tok studiów. Prodziekan ds. Studiów i Studentów Wydz. Mechatroniki PW: 1999-2002, Prodziekan ds. Studiów: 2002-2005, Przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Warunków Pracy w PW: 2005-2016, Kierownik Zakładu Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych: 2006-2016. Członek międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych: GAMM, SIAM, EUROMECH, ECCOMAS, członek Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN, członek Zarządu Oddziału Warszawskiego PTMTiS.

Alternatywny numer telefonu: +48 22234-8567 

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7014-3176https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-7014-3176http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-7014-3176%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-7014-3176

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT55165/
URN
urn:pw-repo:WUT55165

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek