Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Janusz Igielski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 83 24
  • Pokój
    612

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Doc. dr inż. Janusz Igielski Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej PW (1975 r). Doktorat w dziedzinie Mechanika i eksploatacja maszyn obroniony w 1984 r. Główny obszar zainteresowań to konstrukcja urządzeń precyzyjnych i mechatronicznych, w zakresie automatyzacji procesów montażowych i konfekcjonowania w różnych gałęziach przemysłu oraz automatyzacji procesów sprzedaży. Praca kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta, a od 2010 r. jest zatrudniony na stanowisku docenta. W latach 1996 – 1999 był prodziekanem ds. nauczania Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskie. Od 1999 r. do 201r. pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej. Uczestniczył w przygotowaniu i wprowadzeniu makrokierunku Mechatronika na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Od 2006 r pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych Wydziału Mechatroniki PW. Dorobek naukowy obejmuje między innymi autorstwo i współautorstwo monografii dotyczących badań układów napędowych małej mocy. Jest autorem 36 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 24 wystąpień na konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Potwierdzenie dorobku zawodowego stanowią udzielone 22 patenty i wzory użytkowe, których jest twórcą lub współtwórcą. Autor 5 skryptów i współautorem 1 podręcznika z zakresu konstruowania urządzeń mechanizacji i automatyzacji procesów montażu i konfekcjonowania. Opracował i prowadzi w formie multimedialnej autorskie monograficzne 30-to godzinne wykłady: - urządzania automatyzacji produkcji, - systemy automatyzacji produkcji, - urządzenia produkcyjne mechatroniki, - automatyczne systemy sprzedaży, - metodyka projektowania urządzeń mechatronicznych, - europejskie uwarunkowania działalności inżynierskiej. Promotor ponad stu dwudziestu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na specjalnościach Mikromechanika, Inżynieria precyzyjna i Techniki multimedialne.

Zgłoś usunięcie ORCID

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT54997/
URN
urn:pw-repo:WUT54997

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek