Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Jacek Hendiger - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 60 10
 • Pokój
  127
 • Konsultacje
  poniedziałek 12:00-13:00
 • Języki komunikacji
  angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Specjalista z dziedziny wentylacji i klimatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem klimatu wewnętrznego. W 1988 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Wentylacji i Klimatyzacji w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji. W 1999 roku obronił pracę doktorską pt:. Analiza warunków przepływu w strefach zintensyfikowanej wymiany powietrza. Zajmuje się instalacjami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi. W obszarze jego głównych zainteresowań znajdują się zagadnienia rozdziału powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu, techniki pomiarowe, badania laboratoryjne elementów nawiewnych i urządzeń wentylacyjnych, wizualizacja przepływu powietrza, instalacje ze zmiennym strumieniem powietrza, akustyka systemów wentylacyjnych. Prowadzi zajęcia z zakresu wentylacji i klimatyzacji oraz pomiarów i automatyzacji procesów. Pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych Klimatyzacja i Chłodnictwo. Uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego PKN ds. Wentylacji i Klimatyzacji oraz KT ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-8348-7816https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-8348-7816http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-8348-7816%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-8348-7816

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT54925/
URN
urn:pw-repo:WUT54925

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek