Włącz edycję swojego profilu
.png
Prof. dr hab. inż. Marek Henczka
Profesor nadzwyczajny
Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
email:
Telefon: 22 234 64 36
Pokój: 408
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Osiągnięcia

Honored doctoral dissertation
Henczka Marek
1997
Henczka Marek: Wyróżnienie Rady Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej za rozprawę doktorską pt. "Wpływ mieszania burzliwego na przebieg homogenicznych reakcji chemicznych. Hipoteza zamykająca", 1997
Award for organisational achievements
Żubrowska-Sudoł Monika
2017
Award for didactic achievements
Bałdyga Jerzy Robert
2013
Henczka Marek
2017
2016
Doctor
Henczka Marek
1997
Professor Assistant
Henczka Marek
2009
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.