Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Katarzyna Górniak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Języki komunikacji
    polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Sylwetka naukowa

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (1998, magister socjologii, praca pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Bokszańskiego „Model mieszkania w magazynie Cztery Kąty”).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (dyplom uzyskany w 2012, na podstawie rozprawy pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Woronieckiej „Ekskluzja społeczna a nowe formy dobroczynności. Analiza działań wybranych organizacji społecznych).

Autorka ponad 80 publikacji naukowych, wielu publikacji popularno-naukowych oraz ekspertyz, uczestniczka 15 grantów badawczych oraz 30 projektów ewaluacyjnych,  brała aktywny udział w ponad 50 konferencjach.

 

Dziedzina/y badań

Socjologia nierówności społecznych

Wykluczenie społeczne i ubóstwo

Zarządzenie publiczne w zakresie problemów polityki społecznej (zarządzenie problemami społecznymi i polityki publiczne)

Społeczeństwo obywatelskie i partycypacja publiczna

 

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

 

 

Nagrody i wyróżnienia

2015 – Srebrny Medal na 100lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej za zasługi dla PW

2016 –indywidualna stopnia II za osiągnięcia naukowe w roku 2015, nagroda Rektora PW

2018 – indywidualna stopnia II za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2016/2017, nagroda Rektora PW

2018 – Medal Komisji edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

2020 - indywidualna stopnia II za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2018/2019, nagroda Rektora PW

 

 

Działalność naukowa

Zrealizowane granty naukowe

 

Granty badawczy WAINS PW

 

1.     Praca socjalna w organizacjach pozarządowych, 2014, Kierownik w PW

2.     Organizacje pozarządowe a sytuacja ubóstwa i wykluczenia społecznego – nowe formy dobroczynności”, 2015, Kierownik w PW

3.     Lokalne wzory działania wobec problemu ubóstwa, 2016, Kierownik w PW

4.     Lokalne wzory działania wobec problemu ubóstwa. Kierownik w PW, data rozpoczęcia 23-05-2017, data zakończenia 30-09-2018, 504/02997/1180/2,

5.     Ubóstwo i wykluczenie społeczne - zarządzanie problemem na poziomie lokalnym. Kierownik w PW, data rozpoczęcia 01-07-2018, data zakończenia 30-09-2019, 504/03662/1180,

 

Granty badawcze zewnętrzne

6.     2004-2007, Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania, PBZ-MIN-006/H02/2003, gr. tematyczna II – „System edukacji wobec biedy i wykluczenia społecznego”, instytucja realizująca IPiSS kierownik prof. Stanisława Golinowska, członek zespołu

7.     2010-2013 „Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego”, nr projektu badawczego 2747/B/H03/2010/38, instytucja realizująca IFiS PAN, kierownik prof. E. Tarkowska, członek zespołu

 

 

Wybrane publikacje

 

Monografie

1.     (Nie)moc pomocy. O niektórych formach współczesnej dobroczynności, 2016, Wydawnictwo Scholar, ISBN: 978-83-7383-836-9 , liczba stron: 248

 

Redakcja monografii

1.     Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga Jubileuszowa dla profesor Elżbiety Tarkowskiej , red. Katarzyna Górniak, Tatiana Kanasz, Barbara Pasamonik, Joanna Zalewska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015, ISBN 978-83-64953-09-5, (całość 360 stron)

 

Artykuły w pismach

1.     Efekt odwrócenia w działaniach organizacji społecznych – dyskursywna analiza kilku zdarzeń, w: „Trzeci Sektor”, 2013, nr 2 (30), ISSN 1733-2265, s. 32-41

2.     Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – spojrzenie postkolonialne, w: „Trzeci Sektor”, 2014, nr 1 (32), ISSN 1733-2265, s.17-29

3.     Biedny w przestrzeni publicznej – praktyki nakazane, praktyki zakazane, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 2014, nr 50 (50), ISSN 0208-600X, s. 27-42

4.     Wiejskie kobiety w sytuacji ubóstwa – jak je widzą, jak je piszą, w: „Wieś i Rolnictwo”, 2015, nr 1.2 (166.2), ISSN 0137-1673, s. 67-79

5.     Bieda jest kobietą – dyskursywne obrazy kobiet doświadczających ubóstwa, w: „Kultura i Edukacja” 2015, nr 3 (109), ISSN 1230-266X, s. 265-277

6.     Praca w sytuacji ubóstwa – o pewnej nieoczywistości, w: Władza Sądzenia, 2017 nr 11, ISSN 2300-1690, s 73-86

7.     Magdalena Dudkiewicz, Katarzyna Górniak, The Influence of Local Support Systems on Enfranchisement of The Community Method in Social Work, International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(3), ISSN 2449-8920,e-ISSN 2449-8939

 

Artykuły w monografiach lub współautorstwo monografii

1.     Działania organizacji społecznych wobec osób biednych i wykluczonych – odbudowywanie czy tworzenie sieci społecznych, w: Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego, red. Jolanta Grotowska-Leder, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ISBN 978-83-7969-483-9 (wersja internetowa 978-83-7969-483-6), s. 129-141 (całość 191 stron)

2.     Ubóstwo – kłopotliwa tożsamość, w: Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga Jubileuszowa dla profesor Elżbiety Tarkowskiej, red. Katarzyna Górniak, Tatiana Kanasz, Barbara Pasamonik, Joanna Zalewska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015, ISBN 978-83-64953-09-5, s. 323-334 (całość 360 )

3.     Praca socjalna w organizacjach pozarządowych – warunki i możliwości, w: Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, red. Anna Gołębiowska, Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015, ISBN 978-83-940767-4-0, s. 137-153 (całość 143 strony)

4.     Zakończenie, w: Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy, red. Wojciech Misztal, Artur Kościański, Galia Chimiak, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7683-100-8, s. 301-308 (całość 308 stron)

5.     Nieformalne inicjatywy społeczne w przestrzeni publicznej – wykluczające czy inkluzyjne, w: Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, red. Galia Chimiak, Katarzyna Iwińska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2015, ISBN 978-83-62380-35-0 ISBN 978-83-61067-07-8, ISBN 978-83-61067-11-5 pdf online, s. 77-92 (całość 168 stron)

6.     Dwie twarze zaradności – sytuacja ubóstwa a zaradność, w: Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia, red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska, Przemysław Nosal, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2016, ISBN: 978-83-64902-26-0, nr str. 133-146 (całość 260 stron)

7.     Samorząd lokalny wobec polityki społecznej – o niektórych uwarunkowaniach, w: Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, red. nauk. Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski, Kancelaria Senatu, 2016, ISBN: 978-83-65711-02-1, nr str. 115-132 (całość 207 stron)

8.     Ubóstwo i jego społeczne wizerunki – niechęć, wstręt, odraza, w: (Nie)chciana tożsamość, red. Katarzyna Lewandowska, Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Cezary Lisowski, Jan Wiktor Sienkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, ISBN:978-83-231-3789-4, nr str. 11-26 (całość 252)

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
socjologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-9073-8118https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-9073-8118http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-9073-8118%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-9073-8118

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT54601/
URN
urn:pw-repo:WUT54601

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek