Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Natalia Golnik

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 85 89
  • Pokój
    Sekretariat Dziekana

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Profesor Natalia Golnik, Dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Dyscypliny: fizyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Specjalności: inżynieria biomedyczna, ochrona przed promieniowaniem, ochrona radiologiczna. Ukończone studia w roku 1978 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki w Instytutucie Energii Atomowej POLATOM 20.12.1988. Stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalności fizyka jądrowa na Uniwersytecie Warszawskim, Wydziale Fizyki 29.09.1997. Rozprawa habilitacyjna pt.: Recombination methods in the dosimetry mixed radiation. Uzyskała tytuł profesora 07.10.2010, nauki techniczne. Członkowstwo: Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział V Nauk Medycznych; Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Zmarła 17 marca 2020 r.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-4491-319Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-4491-319Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-4491-319X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-4491-319X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT54561/
URN
urn:pw-repo:WUT54561

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek