Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
.png
dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz
Profesor uczelni
Katedra Finansów i Systemów Finansowych
Wydział Zarządzania
email:

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): finanse / dziedzina nauk ekonomicznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.6 nauki o zarządzaniu i jakości : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?