Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Cezary Galiński - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 58 47
  • Pokój
    307NL

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-1751-496Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-1751-496Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-1751-496X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-1751-496X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT54417/
URN
urn:pw-repo:WUT54417

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek