Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
dr hab. inż. Marcin Daniel Gajewski
Adiunkt
Instytut Inżynierii Budowlanej
Wydział Inżynierii Lądowej
email:
Telefon: +48 22 234 5164
Pokój: Gmach IL, p.243

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 4
h-index (Cytowania WoS)*: 4
Strona domowa


 • mechanika ośrodków ciągłych / continuum mechanics
 • relacje konstytutywne materiałów sprężystych, lepkich i plastycznych / constitutive relationships for elastic, viscous and plastic materials
 • hipersprężystość / hyperelasticity
 • hipersprężystoplastyczność / hyperelastoplasticity
 • materiały anizotropowe / anisotropic materials
 • konstrukcje murowe / masonry structures
 • mechanika nawierzchni komunikacyjnych / pavement mechanics
 • modelowanie spawania / modelling of welding
 • zagadnienia przepływu ciepła / heat transfer problems
 • termosprężystość / thermoelasticity
 • badania doświadczalne (dsr, dma) / experimental methods (dsr - dynamic shear rheometer, dma - dynamic mechanical analyser)

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): budownictwo / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.6 inżynieria lądowa i transport : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?