Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Paweł Falaciński

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 53 34
 • Pokój
  339
 • Konsultacje
  wtorek 11:15 - 12:00
 • Języki komunikacji
  angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Doktor inżynier, specjalista inżynierii wodnej. Ukończył szkołę średnią w 1997 roku egzaminem dojrzałości w Zespole Szkół Samochodowych nr 1 im. Romana Pijanowskiego na ul. Hożej 88 w Warszawie, by rozpocząć studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, które ukończył w roku 2002 stopniem magistra inżyniera na kierunku inżynieria środowiska w zakresie inżynierii wodnej. Następnie zaczął studia doktoranckie na PW w Zakładzie Budownictwa Wodnego, gdzie uzyskał dyplom doktora nauk technicznych w roku 2006. Zrealizowana pod kierunkiem Profesora Zbigniewa Kledyńskiego rozprawa doktorska pt.: "Przepuszczalność hydrauliczna zawiesin twardniejących z dodatkiem popiołów fluidalnych" otrzymała nagrodę Ministra Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2006 r zatrudniony w Politechnice Warszawskiej w Zakładzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Główny obszar zainteresowań zawodowych to prace badawcze w ramach zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Autor 26 artykułów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym 2 opublikowane w czasopismach z listy JCR, 2 rozdziałów w monografiach oraz 10 referatów wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych. Współautor 1 skryptu "Budownictwo i konstrukcje inżynierskie : ćwiczenia laboratoryjne" (2013) oraz 2 preskryptów o treściach programowych prowadzonych zajęć dydaktycznych. Współautor kilkudziesięciu ekspertyz technicznych dotyczących budownictwa hydrotechnicznego i obiektów inżynierii wodnej.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-7090-5233https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-7090-5233http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-7090-5233%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-7090-5233

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT54257/
URN
urn:pw-repo:WUT54257

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek