Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Katarzyna Dzieniszewska-Naroska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 65 38
 • Pokój
  501 Noakowskiego 18/20
 • Języki komunikacji
  polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

 • Sumaryczny IF
 • Sumaryczny SNIP
 • Sumaryczny CiteScore
 • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat obroniła w 2003 roku w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Kurczewskiego, od 2004 roku adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, ekspert Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Batorego, prowadzi badania nad reprezentacją polityczną, partycypacją, konfliktem politycznym i propagandą ogniskując swoje zainteresowania na poziomie społeczności lokalnych, specjalizuje się w socjologii polityki, socjologii prawa.

Publikacje:

Książki:

• Radny - sąsiad i polityk, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.

Artykuły

• Prawa i wolności obywatelskie w poczuciu prawnym mieszkańców małego miasta. (w:) Socjologia Prawa, Prace ISNS, t 2, Poświecony pamięci Profesora Adama Podgóreckiego, Warszawa 1999.

• Nota metodologiczna. Społeczeństwo obywatelskie na Mazowszu Północno-Wchodnim: Ostrów Mazowiecka, Łochów, Sadowne i Brok (w:) Lokalne społeczności obywatelskie, red. J. Kurczewski, Warszawa 2003.

• Spory w sądzie węgrowskim (w:) Polskie spory i sądy, red. J Kurczewski, Warszawa 2004.

• Radni i ich opinie o lokalnej reprezentacji politycznej, (w:) Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. red. J. Kurczewska, Warszawa 2004.

• OSP nadal w służbie kultury lokalnej, "Kultura Współczesna", 4/2004.

• Ulotna twórczość polityczna, (w:) Mazowsze bez granic, pod red. J Kurczewskiego, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.

• Święta miast mazowieckich, (w:) Mazowsze bez granic, pod red. J Kurczewskiego, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.

• Mazowiecka Kultura polityczna - przypadek Ostrów Mazowiecka, (w:) Lokalne wzory kultury politycznej, pod red, J. Kurczewskiego, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.

• Władze gminne w konflikcie z grupami obywatelskimi, (w:) Dwudziestolecie Funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, pod red., H. Kisilowskiej i E.Malaka, WAiNS, Warszawa 2010.

• Ścieżki Emancypacji. Osobista teoria transformacji ustrojowej w Polsce, Recenzja książki Jacka Kurczewskiego, Ścieżki emancypacji, "Societas Communitas" 2(10) 2010.

• Reprezentant mieszkańców i apolityczny superurzędnik - studium przypadku burmistrza w prasie lokalnej, (w:) Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędniczych, pod red, J. Arcimowicz, J. Kurczewskiego.

• New Technologies introduce New areas where unofficial law is created and new challenges for official law, "Societas Communitas" 2 (12) 2011.

• Odwołać wójta, czyli o narodzinach partycypacji, (w:) Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, pod red. A. Olech, ISP Warszawa 2011.

• Proces komunikacji między grupami protestu a władzą lokalną na przykładzie referendów szkolnych, (w:) Lokalny dialog obywatelski. Refleksje i doświadczenia, pod red B. Lewenstein przy współpracy M. Dutkiewicz, WUW, Warszawa 2011.

• Infrastruktura komunikacji społecznej w gminach a partycypacja, (w:) Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, pod. red. A. Olech, ISP Warszawa 2012.

• Konflikty polityczne a partycypacja na przykładzie referendów w sprawie odwołania władz, (w:) Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, pod. red. A. Olech, ISP Warszawa 2012.

Współautorstwo

• J. Śmigielska, Węgrów, czyli miasto społecznych protestów (w:) Lokalne społeczności obywatelskie, red. J. Kurczewski, Warszawa 2003.

• J. Kurczewski, Civil Society in Poland, Warszawa, 2003.

• T. Dusiewicz, Public Relation jako jedno z wyzwań w zarządzaniu kryzysowym, (w:) Nowe wyzwania i wykorzystanie nauki w zarządzaniu kryzysowym, pod red., E. Sobczaka, WAiNS, Warszawa 2010.


Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
socjologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-1081-1865https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-1081-1865http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-1081-1865%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-1081-1865

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT54193/
URN
urn:pw-repo:WUT54193

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek