Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Tomasz Dusiewicz

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 65 38
 • Pokój
  501 Noakowskiego 18/20
 • Języki komunikacji
  polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

 • Sumaryczny IF
 • Sumaryczny SNIP
 • Sumaryczny CiteScore
 • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

1998 — magister politologii i nauk społecznych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością wychowawczą – Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.


2005 — doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii – Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych


od 2000 — członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.


Zainteresowania:


Polityka kulturalna jako jedna ze sfer polityki społecznej

Analiza działalności instytucji kultury

Socjologia zabawy

Socjologia kultury

Studia performatywne i performatyka życia codziennego

Antropologia widowisk


Publikacje:


"Drama w kontekście dramaturgicznych reguł życia", materiały pokonferencyjne po Ogólnopolskiej Konferencji Dramy Stosowanej "Dialogi – Wyzwania – Inspiracje" zorganizowanej przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-klatka", 2003

"Komediowy rechot naszej demokracji", "Foyer", czerwiec 2005, nr 12

"Komediowy rechot demokracji", materiały pokonferencyjne po II Festiwalu Humoru zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Katowicki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe Socjologów Uniwersytetu Śląskiego, [w:], Wojciech Świątkiewicz, Maria Świątkiewicz-Mośny, Weronika Ślęzak-Tazbir, (red.), Oblicza humoru, Tom I, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Wyd. centrix.pl, 2007 – praca w formie e-booka

"Komiczna maska polityka", materiały po Ogólnopolskim Seminarium Naukowym zorganizowanym przez Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, [w:], Marek Sokołowski, (red.), Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009, str. 209-219

T. Dusiewicz, K. Dzieniszewska-Naroska, "Public Relations jako jedno z wyzwań w zarządzaniu kryzysowym", materiały pokonferencyjne po Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pt. "Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym", [w:], Eugeniusz Sobczak, (red.), Nowe wyzwania i wykorzystywanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym, Wyd. Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa, 2010, str. 33-44

Edukacyjno - poznawcza funkcja dramy w kontekście twórczej resocjalizacji, [w:], Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja – Social Prevention and Resocialization pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego, Tom 20, 2012, str. 273-288

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
socjologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-4039-4537https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-4039-4537http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-4039-4537%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-4039-4537

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT54125/
URN
urn:pw-repo:WUT54125

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek