Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Maciej Czarnecki

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Doktor inżynier architekt Maciej CZARNECKI Stanowisko: adiunkt Jednostka: Pracownia Architektury i Sztuki Współczesnej Życiorys: Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej 2000, studia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego 1999-2004, doktorat WAPW 2007. Staż dydaktyczny na Uniwersytecie w Detroit w ramach wymiany w 2007 roku. Sekretarz redakcji Kwartalnika Architektury i Urbanistyki 2002-2008. Członek SARP od 2003, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki od 2004 (w zarządzie Klubu Młodych Historyków i Krytyków Sztuki), konsultant Fundacji Twórców Architektury FTA od 2004. Praktyka architektoniczna: pracownia prof. W. Czarneckiego 1999-2002 (staż), PKZ „Zamek” 2001-2004, S.A.M.I. Architekci 2006-2007. Prace naukowe: Wybrane opracowania i publikacje: Skarby kultury (praca zbiorowa) 2004; Rewitalizacja centrum Białegostoku jako problem rozwoju miasta u progu XXI wieku (praca zbiorowa) 2004; Forma w architekturze wybranych obiektów kolejowych na terenie Warszawy w latach 1956-1965, [w:] „Obiekty kolejowe. Układy przestrzenne, architektura, elementy techniki” (praca zbiorowa) 2004; Kreowanie przestrzeni – a rozwój turystyki, [w:] „Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej – wyzwanie XXI wieku” (praca zbiorowa) 2007, Architektura USA przełomu XX i XXI wieku. Wybrane aspekty rozwoju (praca własna, grant dziekana WAPW) 2007; Architektura Warszawy 1956-1965. Rozwój form po socrealizmie (praca własna, grant dziekana WAPW) 2008. Referaty i odczyty wygłaszane podczas konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych. Wykłady otwarte w ramach cyklu „Indywidualności architektury końca XX wieku” oraz „Architektura współczesna. Idee – ideologie” Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” w Warszawie 2003-2007. Projekty: Ważniejsze prace projektowe: projekty budynków jednorodzinnych 1999-2001, Studium projektowe zagospodarowania Podskarpia Starego Miasta w Warszawie (z M. Lewicką-Cempą, P. Woźniakowskim i P. Kordkiem) PKZ „Zamek” 2001, Projekt budowlano-wykonawczy remontu tunelu pieszego i schodów ruchomych Trasy W-Z w Warszawie (współautorstwo) PKZ „Zamek” 2002, Projekt wykonawczy budynku mieszkalnego przy ul. Dickensa w Warszawie (w zespole) S.A.M.I. Architekci 2006-2007, Inwentaryzacja konserwatorska zabytkowej kamienicy przy Al. Jerozolimskich 63 (w zespole) S.A.M.I. Architekci 2006-2007. Udział w konkursach architektonicznych, m. in.: Konkurs na projekt formy plastycznej rogatek miejskich w Augustowie 1995 (I nagroda), Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Rynku Kościuszki w Białymstoku 2001 (II nagroda równorzędna).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
architektura i urbanistyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0001-7992-3593https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-7992-3593http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-7992-3593%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-7992-3593

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT53897/
URN
urn:pw-repo:WUT53897

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony