Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Szymon Cygan

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 86 64
  • Pokój
    40

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2003 roku ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalności Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. W 2011 uzyskał tytuł doktora na tym samym Wydziale za pracę „Metoda wyznaczania przemieszczeń i odkształceń dla potrzeb elastografii w warunkach znacznych odkształceń tkanki” obejmującą również budowę fizycznych modeli lewej komory serca. Zainteresowania naukowe to przede wszystkim metody ultrasonograficzne, w szczególności obrazowanie odkształceń w echokardiografii, co znajduje odzwierciedlenie w tematyce realizowanych projektów naukowych.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-5125-8616https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5125-8616http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5125-8616%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5125-8616

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT53877/
URN
urn:pw-repo:WUT53877

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek