Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Jarosław Chudzicki

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 53 38
 • Pokój
  543
 • Konsultacje
  wtorek 12:00-13:00
 • Języki komunikacji
  angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Studia wyższe ukończył w 1987 roku na Wydziale ISiW PW w specjalności Zaopatrzenie w Wodę i Oczyszczanie Ścieków. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2000 w WIŚ PW w zakresie inżynierii środowiska. Na tym Wydziale piastuje od 2012 r. stanowisko prodziekana ds. studiów. Pełni funkcje przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia i przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jest także czł. Senackiej Komisji ds. Kształcenia. Prowadzi wykłady, ćwiczenia projektowe i audytoryjne z dziedziny zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie inżynierskim i magisterskim. Autor i współautor około 280 prac w formie książek, artykułów i referatów, ekspertyz, opinii i prac badawczych, w tym 9 podręczników i skryptów z zakresu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Promotor ok. 130 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Organizator i współorganizator ponad 15 konferencji oraz seminariów. Uczestnik prac Sekcji Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN, rzeczoznawca PZITS, ekspert konkursu „Teraz Polska”, czł.: Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobów przy COBRTI „Instal” (1997-2007) oraz Komitetu Technicznego PKN nr 278 ds. wodociągów i kanalizacji (2003-).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-0951-664Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-0951-664Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-0951-664X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-0951-664X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT53793/
URN
urn:pw-repo:WUT53793

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek