Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Maciej Bodnicki

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 85 15

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki) Politechniki Warszawskiej (1984). Po służbie wojskowej, od maja 1986, zatrudniony w Instytucie Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych i Optycznych (obecny Instytut Mikromechaniki i Fotoniki). Stopień doktora i stanowisko adiunkta uzyskał w 1997 r. Specjalista w zakresie konstrukcji urządzeń precyzyjnych oraz urządzeń i systemów mechatronicznych; zajmuje się też problematyką pomiarów wielkości mechanicznych w miniaturowych napędach elektrycznych (do badań, diagnostyki i sterowania). Jest w tej tematyce współautorem 1 monografii oraz autorem lub współautorem ponad 30 artykułów i 100 referatów konferencji krajowych i międzynarodowych, 5 patentów i skryptu akademickiego. 3 razy prowadził granty (i był wykonawcą w 7 innych) – KBN, MNiSW, NCBiR; 10 krotnie kierował innymi projektami badawczymi. Otrzymał 4 nagrody JM Rektora PW i Srebrny Krzyż Zasługi. Jest autorem lub współautorem programów nauczania 5 aktualnie prowadzonych nowych przedmiotów i kierownikiem 3 laboratoriów; wypromował ponad 30 inżynierów i magistrów. Dwukrotnie (2001 i 2002) był przez miesiąc visiting profesor Ecole Nationale d'Ingénieurs – Metz (Francja). Zrealizował też 6 miesięczny staż przemysłowy w OBR Narzędzi (Warszawa) i miesięczny w “Neckarwerke” (Esslingen, Niemcy). Jest wiceprzewodniczącym KT nr 257 ds. Metrologii Ogólnej w PKN, w latach 2000-2010 był członkiem Sekcji SPiAN Komitetu Metrologii PAN. Ponad 20 razy był członkiem komitetów programowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, 5-krotnie organizował lub koordynował ze strony polskiej cykliczne polsko-niemieckie Mechatronic Workshop (IMiF PW/TU Ilmenau). W latach 2005-12 pełnił przez dwie kadencje funkcję Prodziekana Wydziału Mechatroniki PW ds. Studiów. Od 2012 jest dyrektorem Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki.

Inny numer telefonu: +48 22 234 86 02.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-4482-4197https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-4482-4197http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-4482-4197%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-4482-4197

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT53469/
URN
urn:pw-repo:WUT53469

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek