Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

technology domain/mechanical engineering

Record ID
WUT51c10ee66d694730bc4b5268a7b5c367
Achievement type
Doctor
Person
Stanisław Skotnicki (FACME/IMDF) Stanisław Skotnicki,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Name in Polish
dziedzina nauk technicznych/budowa i eksploatacja maszyn
Name in English
technology domain/mechanical engineering
Certifying local unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Achievement year
1994
Achievement date (if known)
2/23/1994
achievement.discipline
mechanical engineering / (technology domain) / (technological sciences)
Related Phd
Skotnicki Stanisław Stanisław Skotnicki,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) : Formułowanie i rozwiązywanie zadań optymalizacji konstrukcji z wykorzystaniem graficznego zapisu modelu matematycznego, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Title date: 23-02-1994
Score (nominal)
2
Scoring date
6/24/2019

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/achievement/WUT51c10ee66d694730bc4b5268a7b5c367/
URN
urn:pw-repo:WUT51c10ee66d694730bc4b5268a7b5c367

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard