Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Artur Przelaskowski - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

  • informatyka obrazów: systemy zobrazowań, przetwarzania, analiza i synteza, rozumienie obrazów, percepcja i modele użytkowe
  • multimedia: kompresja i indeksowanie danych, ocena jakości, akwizycja, przetwarzanie i prezentacja sygnałów
  • teoria aproksymacji informacji: reprezentacja informacji, kodowanie z selekcją informacji, przekształcenia wieloskalowe, oszczędne próbkowanie, reprezentacje wiedzy
  • zastosowania medyczne: obrazowanie medyczne, komputerowe wspomaganie diagnostyki, systemy informatyki medycznej

FUNKCJE W REDAKCJACH CZASOPISM NAUKOWYCH:

  • Redaktor Działowy w czasopiśmie :Machine Graphics & Vision

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-4452-9569https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-4452-9569http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-4452-9569%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-4452-9569

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT47ac9563bcce40ac9b825c6dbd86a99b/
URN
urn:pw-repo:WUT47ac9563bcce40ac9b825c6dbd86a99b

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek