Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Jacek Janowski - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Pokój
  513, ul. Noakowskiego 18/20
 • Języki komunikacji
  polski,
  angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

 • Sumaryczny IF
 • Sumaryczny SNIP
 • Sumaryczny CiteScore
 • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej. W latach 1999-2016 adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie. Od 1 listopada 2016 roku profesor w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

 Wziął udział w ponad 50 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych przede wszystkim z zakresu: bezpieczeństwa informacyjnego, administracji elektronicznej, prawa Internetu, cywilizacji informacyjnej, ewolucji kultury prawnej, informatyzacji administracji publicznej, elektronizacji postępowań sądowych, elektronizacji informacji o prawie, zastosowań bioetycznych, postulatów infoetyki, zarządzania w globalnym społeczeństwie informacyjnym oraz nauczania informatyki prawniczej.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
nauki o administracji / dziedzina nauk prawnych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-2438-0752https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-2438-0752http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-2438-0752%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-2438-0752

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT460c9c4ea0fa40168a59bc7ac616aa83/
URN
urn:pw-repo:WUT460c9c4ea0fa40168a59bc7ac616aa83

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek