Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

economics/management

Record ID
WUT44bd2ded29cd4dceb4287947fbcd64f1
Achievement type
Doctor
Person
Ewa Pawelec (FMIE) Ewa Pawelec,, FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Name in Polish
dziedzina nauk ekonomicznych/nauki o zarządzaniu
Name in English
economics/management
Certifying local unit
Faculty of Production Engineering (FMIE)
Achievement year
2001
Achievement date (if known)
6/11/2001
Related Phd
Pawelec Ewa Ewa Pawelec,, FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE) : Opracowanie i ocena metod projektowania modułów Constraint Programming w systemach CAD/CAM, Wydział Inżynierii Produkcji, Defense Date: 11-06-2001
Score (nominal)
2
Scoring date
10/24/2017

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/achievement/WUT44bd2ded29cd4dceb4287947fbcd64f1/
URN
urn:pw-repo:WUT44bd2ded29cd4dceb4287947fbcd64f1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard