Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

physical sciences domain/physical sciences domain/physics

Record ID
WUT39c501a32bb84a37ba012dc556255a5b
Achievement type
Doctor
Person
Janusz Oleniacz (FP/NPD) Janusz Oleniacz,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Name in Polish
dziedzina nauk fizycznych/dziedzina nauk fizycznych/fizyka
Name in English
physical sciences domain/physical sciences domain/physics
Certifying local unit
Faculty of Physics (FP)
Achievement year
1996
Achievement date (if known)
1/25/1996
achievement.discipline
physics / (physical sciences domain) / (physical sciences)
Related Phd
Oleniacz Janusz Janusz Oleniacz,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP) : Oddziaływania nadsubtelne i ich współzależność w amorficznych stopach metalicznych na bazie żelaza, Wydział Fizyki, Title date: 25-01-1996
Score (nominal)
2
Scoring date
1/15/2019

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/achievement/WUT39c501a32bb84a37ba012dc556255a5b/
URN
urn:pw-repo:WUT39c501a32bb84a37ba012dc556255a5b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard