Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Natalia Sajnóg

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 75 89
  • Pokój
    312

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora uzyskała w 2016 roku, a tytuł magistra inżyniera uzyskała w 2009 roku. Od 2016 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Licencjonowany rzeczoznawca majątkowy (uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w 2012 roku). Autorka publikacji naukowych z zakresu infrastruktury technicznej oraz wyceny nieruchomości. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dydaktyczne na kierunku geodezja i kartografia na studiach inżynierskich i magisterskich. Współwykonawca ekspertyz oraz opinii z zakresu gospodarki nieruchomościami zleconych przez sąd oraz inne podmioty.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
geodezja i kartografia / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8758-4122https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8758-4122http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8758-4122%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8758-4122

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT397849/
URN
urn:pw-repo:WUT397849

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek