Włącz edycję swojego profilu
.png
mgr inż. Justyna Walczak
Asystent
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Inne adresy email:
Telefon: +48222345702
Pokój: 546
Konsultacje: wtorek 11.00-12.00
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Osiągnięcia

Scientific and technical achievements
Walczak Justyna
2018
2017
Żubrowska-Sudoł Monika
2014
Żubrowska-Sudoł Monika, Walczak Justyna: Nagroda Aquaeductus za najlepszy referat p.t. „Doświadczenia w wykorzystaniu zdezintegrowanych osadów nadmiernych jako źródła węgla organicznego w procesach biologicznego usuwania ze ścieków związków biogennych", 2014
Scientific or artistic achievements
Żubrowska-Sudoł Monika
2016
2015
Other prizes
Walczak Justyna
2015
Walczak Justyna, Żubrowska-Sudoł Monika, Augustyniak Paula: Nagroda za najlepszy poster p.t. „Influence of hydrodynamic disintegration on the release of organic and nutrient compounds from activated sludge. IWA: Balkan Young Water Professionals 2015, 10–12 May 2015, Thessaloniki, Greece, 2015
Award for organisational achievements
Badyda Artur Jerzy
2015
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.