Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Osiągnięcia zawodowe
Michał Dudek
Doktorant stud. niestacj. anglojęzycznych
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: 22-234-8662
Pokój: 32
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowah-index*:7

Michał Dudek uzyskał tytuł magistra inżyniera Fizyki Technicznej w specjalności Fotonika na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Od 2011 roku jest doktorantem w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki PW. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół tomografii holograficznej oraz polimerowych mikrokomponentów światłowodowych. W 2013 roku był przewodniczącym Studenckiego Oddziału SPIE przy Politechnice Warszawskiej, a od 2014 jest założycielem i przewodniczącym Studenckiego Oddziału OSA przy Politechnice Warszawskiej. Obecnie jest w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kujawińskiej.
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu
msginfo.png


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.