Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Osiągnięcia zawodowe
dr inż. Juan Martinez-Carranza
Adiunkt
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: +48 22234-8396
Pokój: 520a

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 2
h-index (Cytowania WoS)*: 3Tytuł magistra uzyskałem w sierpniu 2011 roku w Narodowym Instytucie Badań Astrofizyki Optyki i Elektroniki (INAOE) z siedzibą w Puebla (Meksyk). W marcu 2012 roku, rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Tematyka mojego doktoratu dotyczy badań i rozwoju metod ilościowego pomiaru fazy (Quantitative Phase Imaging (QPI)), które pozwalają na pomiar jedynie na podstawie intensywności wiązki przedmiotowej (Single Beam Phase Retrieval Techniques (SBPRT)). Rozwijane techniki znajdą zastosowanie w mikroskopii optycznej. W kwietniu 2014 roku został otwarty mój przewód doktorski pod kierunkiem dr hab. inż. Tomasza Kozackiego, prof. nzw. PW oraz dr Konstantinosa Falaggisa z tematu „Opracowanie metody pozyskiwania fazy z wykorzystaniem równania transportu intensywności”. Obecne zadania, które realizuję w ramach doktoratu, koncentrują się głównie na opracowaniu rozwiązań matematycznych dla metod pozyskiwania fazy bazujących na równaniu transportu intensywności (TIE). Metody te umożliwiają dokładne badania próbek biologicznych oraz mikro obiektów przemysłowych. Moim głównym celem jest stworzenie techniki pomiaru fazy w oparciu o TIE, która będzie w stanie nawet przy dużym poziomie szumu dostarczać dokładne rekonstrukcje obiektów fazowych z rozdzielczością przekraczającą ograniczenia dyfrakcyjne.

Zainteresowania naukowe:

  • Interferometria,
  • Holografia,
  • Wysoka rozdzielczość,
  • Nanooptyka,
  • Optyka kwantowa.


Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.2 automatyka, elektronika i elektrotechnika : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?