Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Sławomir Paśko

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Pokój
    20

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w roku 1997 obronił pracę zatytułowaną „Opracowanie systemu akwizycji i wizualizacji danych dla systemu pomiarowego niskich temperatur CRYO”. W 2003 roku na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej obronił pracę doktorską, której tytuł brzmiał „Wpływ niedopasowania parametrów układu holograficznego na jakość rekonstrukcji obrazu w holografii cyfrowej”. Jest autorem wielu systemów informatycznych. Brał udział w projektach komercyjnych i naukowych. Jego naukowe zainteresowania wiążą się z technikami rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej oraz technikami obrazowania w przestrzeni 2D/3D/4D.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-3817-2716https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-3817-2716http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-3817-2716%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-3817-2716

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT395259/
URN
urn:pw-repo:WUT395259

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek