Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Marcin Rafał Witkowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Pokój
    705

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Jestem absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (specjalność Techniki Multimedialne). W 2003 roku obroniłem pracę dyplomową dotyczącą opracowania systemu umożliwiającego ciągłą archiwizację emisji radiowej. W 2010 roku obroniłem rozprawę doktorską zatytułowaną "Metoda analizy sekwencji chmur punktów na potrzeby lokalizacji i śledzenia wybranych fragmentów powierzchni kończyn dolnych człowieka" (dyscyplina Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna) opisującą nową metodę analizy danych pozyskiwanych przy użyciu skanerów 4D na potrzeby wspomagania diagnostyki medycznej. Od 2003 roku uczestniczę w różnorodnych projektach związanych z digitalizacją i analizą kształtu 3D/4D oraz zastosowaniami rzeczywistości wirtualnej i wzbogaconej. Zainteresowania naukowe: - metody analizy danych 3D/4D, - systemy multimedialne 3D, - wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej i wzbogaconej w zastosowaniach dziedzictwa kulturowego, medycznych i rozrywce.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-6435-4164https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6435-4164http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6435-4164%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6435-4164

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT394998/
URN
urn:pw-repo:WUT394998

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek