Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Marcin Michałowski - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 85 40
  • Pokój
    719

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechatroniki PW w 2012 r. na specjalności Mikromechanika, gdzie uzyskał również stopień doktora w 2019 r. Jego naukowe zainteresowania obejmują mechatronikę, nanotechnologię oraz trybologię. Swoje prace naukowe realizuje m.in. w zakresie badań mikroskopowych (mikroskopia sił atomowych) oraz mechanicznych w mikroskali. Brał udział w grantach zarówno europejskich, jak i krajowych. Pełnił tutaj różne funkcje, m.in. wykonawcy, kierownika-partnera oraz kierownika grantu. Jest też głównym organizatorem konferencji International Colloquium on Micro-Tribology. Zainteresowania pozanaukowe obejmują fantastykę oraz gry planszowe.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-6946-6840https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-6946-6840http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-6946-6840%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-6946-6840

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT394075/
URN
urn:pw-repo:WUT394075

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek