Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Maksymilian Chlipała
doktorant
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: +48 22 234 83 96
Pokój: 32
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png


Maksymilian Chlipała jest absolwentem Wydziału Mechatroniki - specjalność Inżynieria Fotoniczna. Od 2013 roku jest doktorantem w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. jego zainteresowania naukowe dotyczą metod rejestracji i rekonstrukcji hologramów cyfrowych. Pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. T. Kozackiego przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem "Opracowanie metod rekonstrukcji hologramów cyfrowych światłem niekoherentnym lub częściowo koherentnym". Celem pracy naukowej jest budowa w pełni trójwymiarowego wyświetlacza holograficznego. Prywatnie interesuje się tenisem, literaturą i muzyką.
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu
msginfo.png


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.