Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Osiągnięcia zawodowe
mgr inż. Maksymilian Chlipała
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: +48 22234-8396
Pokój: 32
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil ORCID
Maksymilian Chlipała jest absolwentem Wydziału Mechatroniki - specjalność Inżynieria Fotoniczna. Od 2013 roku jest doktorantem w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. jego zainteresowania naukowe dotyczą metod rejestracji i rekonstrukcji hologramów cyfrowych. Pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. T. Kozackiego przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem "Opracowanie metod rekonstrukcji hologramów cyfrowych światłem niekoherentnym lub częściowo koherentnym". Celem pracy naukowej jest budowa w pełni trójwymiarowego wyświetlacza holograficznego. Prywatnie interesuje się tenisem, literaturą i muzyką.
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.