Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Maciej Grzegorz Maciak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Mechatroniki PW. Obecnie asystent w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej (ZIB IMiIB). Naukowo zajmuje się modelowaniem transportu promieniowania jonizującego oraz wykorzystaniem gazowych detektorów promieniowania w polach i wiązkach promieniowania mieszanego. Główne obszary zainteresowania to ochrona radiologiczna i dozymetria, detekcja promieniowania jonizującego, eksperymentalne terapie przeciwnowotworowe. 

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0003-3842-6720https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-3842-6720http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-3842-6720%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-3842-6720

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT393731/
URN
urn:pw-repo:WUT393731

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony