Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr inż. Maciej Trusiak
Adiunkt
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: +48 22234-8637
Pokój: 110
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil ORCID
Profil google scholar
Profil scopus
h-index*:13

Studia inżynierskie ukończyłem na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w 2011 roku - obroniłem na ocenę bardzo dobrą pracę dyplomową pt. "Opracowanie graficznego interfejsu użytkownika wspomagającego analizę obrazu z zastosowaniem metod pokrewnych do EMD - metody dekompozycji sygnałów na mody empiryczne". Studia magisterskie ukończyłem na Wydziale Mechatroniki PW w 2012 - obroniłem na ocenę bardzo dobrą pracę dyplomową pt. "Analiza prążków mory z wykorzystaniem szybkiej, adaptacyjnej, dwuwymiarowej dekompozycji obrazu na mody empiryczne". W październiku 2012 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Mechatroniki PW w dziedzinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Prace naukowe prowadzę od 2010 roku pod znakomitą naukową opieką prof. dr hab. inż. Krzysztofa Patorskiego. Zainteresowania naukowe klasyczne/adaptacyjne przetwarzanie i analiza obrazów prążkowych (interferogramów, specklogramów, moiregramów i oświetlenia strukturalnego) - dekompozycja modów empirycznych - transformacja Hilberta-Huanga - interferometria siatkowa - metoda prążków mory - mikroskopia z oświetleniem strukturalnym - interferometria z uśrednianiem w czasie do pomiarów obiektów drgających
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.2 automatyka, elektronika i elektrotechnika : 100.0 %
Uwzględniany przy określaniu liczby 'N'
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.